Tilbage
Pressemeddelelse vedrørende erhvervelse af fast ejendom i Tyrkiet
Under henvisning til påstande om at der er en sammenhæng mellem krisen om tegningekrisen og Tyrkiets håndhævelse af den nye lov om udlændinges køb af fast ejendom i Tyrkiet, som er blevet offentliggjort i nogle danske aviser, vil denne ambassade (den tyrkiske ambassade i København) gerne gøre det klart for danskere, at der ingen sammenhæng er mellem håndhævelsen af den nye lov og disse tegninger. Sådanne påstande er fuldstændig usande og ubegrundede.
Desuden er rygtet om at danskere ikke kan købe fast ejendom i Tyrkiet fuldstændig forkerte.
Læs mere nedenunder om den seneste situation i Tyrkiet angående køb af fast ejendom.
Som bekendt blev den nye lov, der skulle regulere udlændinges køb af al fast ejendom, vedtaget den 29. december 2005 af det tyrkiske parlament, og den er trådt i kraft. Der er informationer om dette i stk 1 nedenfor, og i stk 2 oplysninger om, hvorledes den nye lov gennemføres for danskere.
1- Den nye lov (nr. 5444) forbedrer artikel 35 af jordregistreringsloven, som sammen med artikel 16 og 35 fra den tyrkiske grundlov udgør en rammelov for udlændinges erhvervelse i Tyrkiet, der blev vedtaget af det tyrkiske parlament den 29. december 2005, og trådte i kraft efter at den var blevet underskrevet af præsidenten. Den nye lov er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 26. juli 2005. Den nye lov har således erstattet den gamle lovgivning (nr. 4916), som blev annulleret den 14. marts 2005 af den tyrkiske forfatningsdomstol.
I henhold til den nye lov artikel 35 om loven vedrørende køb af jord, er regulativerne i sammendrag som følger:
Baseret på reciprocitetsprincippet gives tilladelse til at borgere i lande, der tillader tyrkiske borgere at erhverve fast ejendom i deres lande, at erhverve fast ejendom i Tyrkiet til brug for bolig eller job inden for lovens restriktioner (således kan udlændinge ikke erhverve fast ejendom i militære zoner jvnf. lov nr. 2565).
Det samlede areal for udlændinge må ikke overstige 2,5 hektarer. Dette kan imidlertid øges til 30 hektarer med fornøden tilladelse af ministerrådet.
Kommercielle firmaer, som er etablerede ifølge deres eget lands love, kan kun erhverve ejendom i henhold til speciallove, der for eksempel angår turisme, olie eller industri.
Firmaer med juridisk status oprettet i Tyrkiet af eller med udenlandske investorer kan ifølge lovgivning om udenlandsk investering også erhverve fast ejendom i Tyrkiet.
Udenlandske juridiske enheder med undtagelse af kommercielle firmaer, som er etableret i henhold til deres eget lands lovgivning, kan således ikke erhverve fast ejendom i Tyrkiet.
Ministerrådet kan beslutte, at et areal ikke kan sælges på grund af offentlig interesse eller af sikkerhedsmæssige grund (nogle arealer beskyttes på grund af deres fauna, miner eller kulturelle interesser). Ministerrådet kan desuden beslutte, hvilken procentdel af arealet i hver provins kan sælges til udlændinge, dette kan dog ikke overstige 0,5 %.
Forsvarsministeriet vil informere ministeriet, som registrerer køb af jord, om en eventuelt ikke tilladt militær zone indenfor 3 måneder efter ansøgningen om køb.
I løbet af disse 3 måneder vil oplysninger om en eventuel militær forhindring foreligge, inden registreringen af jorden finder sted.
2- Som oplyst ovenfor bygger køb af fast ejendom i Tyrkiet på reciprocitetsprincippet, hvilket betyder, at danskere vil kunne købe fast ejendom i Tyrkiet på samme betingelser, som tyrkere kan købe i Danmark. Direktoratet for registrering af køb af fast ejendom i Tyrkiet har vedhæftet en liste over lande, som har denne reciprocitetsaftale med Tyrkiet og hvilke, der ikke har.
Krav fra indbyggere i (ikke-reciprocitets-) lande inklusiv Danmark vil følge reciprocitetsaftalens procedure i henhold til loven og blive henvist til Generaldirektoratet.
Derfor, ligesom tyrkere, som ikke har permanent opholdstilladelse, eller som ikke har boet 5 år i Danmark, og derfor ikke kan erhverve fast ejendom uden tilladelse fra det Danske Udenrigsministerium, vil en lignende procedure finde sted for danskere, som ønsker at erhverve fast ejendom i Tyrkiet. I tråd med dette er der forslag om, at danskere skal have en gyldig 6 måneders opholdstilladelse eller arbejdstilladelse inden de kan erhverve fast ejendom. I tilfælde af flere erhvervelser kan en 6 måneders opholdstilladelse eller arbejdstilladelse være påkrævet.
.

Trust-United Denmark A/S - c/o Revisor Dupont  •  Teglporten 3  •  DK-3460 Birkerød  •  mail: info@trust-united.dk  •   © 2006 Trust United